Coloci biedt deelnemers nieuwe uitgangspunten voor verbinding en hoe je deze kunt waarborgen binnen je initiatief en organisatie.

Een gemeenschap (buurt, wijknetwerk, zorgsteunpunt, coöperatie, relatienetwerk e.a.) waar je ongeacht rol of relatie:

 • je ‘thuis’ voelt, samen met anderen
 • je zelf dingen kunt regelen
 • je de inhoud en vorm zelf bepaalt
 • je anderen ontmoet
 • je actief bent met elkaar, wanneer je dat zelf wil
 • jezelf kunt zijn
 • je niets moet, maar mag of wil
 • je veilig bent
 • je geen onderdeel van een marktplaats plaats bent
 • je anderen kunt helpen of plezieren, zonder dat je er op aangesproken wordt
 • jezelf kunt blijven ontwikkelen en dingen ondernemen
 • je geen conflict met anderen wil hebben
 • je elkaar respecteert, informeel bent en handelt
 • je zelf bepaalt hoe groot je verbinding is
 • je gelukkig wil leven

Deze uitgangspunten zijn onderdeel van het activiteiten plan en van de werking en samenstelling van het online medium. Dat maakt Coloci en alle deelnemers uniek.